Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Trang web Viet69 – Tin Tức Bóng Đá, KQBĐ, Kênh giải trí 18+  cung cấp thông tin về bóng đá, kết quả bóng đá và nội dung giải trí dành cho người trên 18 tuổi. Trang web này có mục đích mang lại thông tin và giải trí cho người dùng.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý rằng việc sử dụng trang web này là tương đối tự nguyện và có nghĩa là bạn chấp nhận miễn trừ trách nhiệm sau đây. Trang web được cung cấp theo tình trạng “như hiện có” và không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của thông tin được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web hoặc tin cậy vào thông tin được cung cấp trên trang web này. Bạn chịu mọi rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web này.

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc tài liệu khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của bất kỳ thông tin nào có trên các trang web hoặc tài liệu bên ngoài mà chúng tôi liên kết đến.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung người dùng được đăng tải trên trang web này. Chúng tôi không kiểm duyệt, không đảm bảo và không chịu trách nhiệm cho tính chính xác, tính pháp lý hoặc tính tạo phản của bất kỳ nội dung người dùng nào. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung người dùng nếu chúng vi phạm các quy định pháp luật hoặc chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi lạm dụng, lạm dùng hoặc vi phạm pháp luật nào từ phía người dùng. Việc sử dụng trang web này phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành.

Với việc tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý và chấp nhận miễn trừ trách nhiệm trên và hiểu rằng việc sử dụng trang web này là tương đối tự nguyện và có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trên.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong miễn trừ trách nhiệm này, xin vui lòng không sử dụng trang web Viet69 – Tin Tức Bóng Đá, KQBĐ, Kênh giải trí 18+.